Regressionsterapi


Regressionsterapi


Regression betyder tillbakagång eller återupplevelse. Det är en visualiseringsmetod där du i ett djupt avslappnat tillstånd vägleds bakåt i tiden för att återuppleva något som behöver frigöras. Många av svaren vi människor söker, som har att göra med vår livssituation och våra relationer kan vi hitta inom oss, i vårt undermedvetna. Jag hjälper dig att plocka fram svaren och styr så lite som möjligt för att dina egna bilder ska komma upp. Det är ofta händelser i barndomen som behöver förlösas. Dessa händelser hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut.


Terapin tydliggör olika roller och mönster som du har och du får förklaringar på och förståelse för varför du reagerar som du gör i ditt liv. Varför du ofta hamnar i samma situation eller upplever samma problem gång på gång. Genom att nå ursprungskänslan och genomleva den oavsett det är sorg, ilska, rädsla, svek eller andra känslor kan blockeringar släppa så att kroppen och själen kan börja hela sig själv. Det viktiga är att du kommer till insikt om vad som ligger bakom känslan eller din reaktion i olika situationer.


Det finns flera olika tillvägagångssätt och vi kommer tillsammans fram till vad som är bäst för dig.


"Att beskriva en människa utan att ta hänsyn till hennes omedvetna

är som att recensera en bok genom att beskriva dess framsida."

Patricia Tudor-Sandahl