EFB metoden


EFB metoden (Energy Flow Breathing)


EFB metoden är en kroppsorienterad terapi som kombinerar djupandning, stresspositioner och mindfulness. Den är mjuk och skonsam men samtidigt kraftfull och kombineras med samtal.


Alla erfarenheter en människa får under sin uppväxt lämnar spår i själen och i kroppen. Det ena lagret läggs på det andra under livets gång. Undertryckta känslor leder till kroniska muskelspänningar som hindrar energiflödet i kroppen. Den kroppsfokuserade andningen används för att lösa upp spänningar i kroppen och gör att energin strömmar mer fritt.