Samtalsterapi


En SER-terapeut är en diplomerad samtalsterapeut som har mer är samtalet i sin verktygslåda.


SER-terapeuten kombinerar alternativterapi med traditionell psykologi och använder sig av det inre bildspråket, visualisering i samtalet, bildterapi, drömmar, symbolisering och regressionsterapi samt kroppsorienterad terapi EFB i kombination med mindfulness.


Grundfilosofin i SER terapin utgår ifrån att människan är kropp, behov, tankar, känslor och själ. Utifrån SER terapins synsätt behöver vi människor bearbeta de känslor som vi som barn trängt undan. Terapin handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomässiga smärtan.


Samtalsterapi 


Samtalen utgör grunden i terapin. Genom samtalet får du möjlighet att förstå vad som händer i ditt liv, vad som ligger bakom och vad du kan göra för att förändra det och därmed må bättre. Vi utgår från dina känslor och dina iscensättningar*. Med SER terapins olika verktyg hjälper jag dig att komma till insikt och förstå varför saker händer och hur du kan möta det. Kombinationen samtal, regression, kroppsfokuserad terapi och andning samt meditation gör att du får en bättre kontakt med kroppens behov och dina undermedvetna känslor. 


*Iscensättning


Som barn kan du inte hantera och bearbeta dina känslor när någon sårar eller kränker dig. Upplevelser som är för smärtsamma trängs undan och för att anpassa dig skapar du olika roller för att passa in i din familj och i samhället. Då skapas en sorg, rädsla och smärta i dig som lagras i kropp och själ i form av smärta och oförklarliga åkommor eller som ett känslomässigt ärr som hindrar dig från att leva ditt liv helt och fullt.


Som vuxen återskapar du gång på gång upplevelser från ditt förflutna och återupplever de bortträngda känslorna om och om igen. Dina reaktioner när du känner maktlöshet, övergivenhet, ilska, sorg med mera bottnar ofta i din barndom. Känslor som inte fått ageras ut har hela tiden lagrats i kroppen och i ditt undermedvetna. När du utsätts för en liknande händelse och upplever samma känsla sker en reaktion som ibland kan vara svår att förstå. Att möta dig själv och smärtan är en god investering i din resa mot ditt sanna jag.