Meditation


Meditation


Det finns många olika former av meditation och flera olika sätt att utöva dem. Jag inriktar mig främst på vägledda meditationer, enskilt eller i grupp. Vägledd meditation innebär att jag leder in dig i din inre värld. Jag styr i viss mån dina upplevelser beroende på vad vi valt för inriktning på den "inre resan". En vägledd meditation kan handla om att se ditt inre barn, dina delpersonligheter eller hur du tar hand om och behandlar dig själv och din kropp. Det kan också handla om att möta och genomleva dina känslor och iscensättningar, att hitta ditt inre lugn, din inre styrka och kraft, att förlåta och mycket mera.


Sker meditationen enskilt sitter eller ligger du ner och bara slappnar av medan du lyssnar till mina instruktioner. Efteråt får du berätta om dina upplevelser och tillsammans ser vi hur det upplevda påverkar ditt nutida liv.


Är det flera deltagare börjar vi med en kort presentation och alla får möjlighet att berätta om sina tankar och förväntningar. Detta är givetvis frivilligt men av egen erfarenhet vet jag att dessa gruppmeditationer är otroligt givande. Vi börjar med att sitta i en ring tillsammans innan var och en kan välja om man vill sitta eller ligga ner under meditationen. Precis som i den enskilda meditationen leder jag in er i er egen inre värld och efteråt får de som vill, förhoppningsvis alla, dela med sig av sina upplevelser och tankar.